Sider

11. desember 2008

Gåtesvar++

Etter dårlig deltakelse på gåtekonkurransen (god innsats, Ane):
Svaret eeeeeer: Doggibag!
Og hva får man når man tar den med ut i kulda?
-Rimipose-

Baram-bsh.
(veldig fornøyd med min kreativitet på vitsefronten...)

Forresten, begrepene jeg faktisk ca kan før eksamen i morgen, og har checked off my list:
Utviklingsdefinisjon, HDI, HPI, BNP, BNI kjøpekraftjustert BNP, økonomisk vekst-definisjon, Harrod-Domar, Solow, depressieringsrate, komplementære aktiviteter, koordineringsfeil, positive og negative eksternaliteter, stordriftsfordeler, multiple likevekter, fattigdomsfelle, Lorenzkurve, Ginikoeffesienter, fertilitet, Todaros migrasjonsmodell, befolkningsvekst, globale handelsmønstre, Ricardo- statiske/dynamiske komparative fortrinn, inntekts- og priselastisitet, Prebish-Singer-hypotesen, terms of trade/bytteforhold, importtoll, skatt, importkvoter, subsidier, proteksjonisme, importsubstutisjon, driftsbalanse, finansregnskap, basisoverføring, debt-for-equity og debt-for-nature- swaps, Amartya Sen- sitat, BNI-klassifiseringer, gjeldskrisa på 80-tallet, direkte utenlandske investeringer, gap-modellen, horisontale og vertikale spillovereffekter, bistand - begrep+motiv+problem, dynamisk inkonsistens - byråkratisvikt & samaritanens dilemma, overvurdert valuta, sparerate-->vekstrate, fattigdomsreduksjon+økonomisk vekst, urbanisering+økonomisk utvikling, agglomerasjons/sentraliseringsgevinster, forward- og backward linkages, miljøressurser, bærekraftig utvikling, avskoging, jorddegradering, global oppvarming, kollektive goder og markedssvikt.

Alle de jeg ikke kan snakker vi ikke om nå. Ikke før om et par uker, ok?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Lykke til på eksamen! Virker som du kan MASSE ;)

Anonym sa...

Aha. Det var to pølser, jeg trodde det var fingre inni posen (hehe... hot-dog-i-bag?) :P

Inger sa...

heh, nei, dogg som i dugg. som i fuktighet i en pose. kompliserte saker.:p